Vui lòng gửi thông tin dự án vào mail buitung6879@gmail.com giúp anh nhé. Thanks!