SV GEMINI chắc cũng theo gót HERMET thành SV ma, chả có bóng nào chơi cả, event không

Ngày ngày vào nghe Dưỡng chó sủa mãi cũng chán, thôi thi ADM xem có cách nào cải tổ lại cho anh em nó chơi không

Thân