Dưới đây là sự kiện đua top sẽ diễn ra tại GEMINI trong tháng 07/2018 !1. Đua TOP Reset Tháng 07
A Thời Gian : • 0h' ngày 01/07/2018 đến 24h ngày 31/07/2018
B Nội Dung - Quy Định : • Sự kiện đua top reset sẽ được mở tại GEMINI trong thời gian trên
 • Kết thúc sẽ có 4 chiến binh đạt số lần reset cao nhất top tất cả bảng xếp hạng tháng nhận được giải thưởng
 • Top xét theo hạng mục
 • Đổi giới tính xóa dữ liệu top tháng sẽ phải đua top lại từ 0 lần
 • Phải hơn 900 lần Reset mới đủ điều kiện nhận thưởng.
C Lưu Ý : • Giải trao theo chủng tộc.
 • Sử dụng nhân vật mới đua top sẽ đạt hiệu quả cao nhất
 • Giới hạn reset sẽ được bật
 • Hỗ trợ tân thủ sẽ được bậtD Phần Thưởng :TOP
Phần thưởng (Reset >>888 lần)
1 Vũ Khí Socket + luck + 02 Option EX + 01 Option Socket
2 Vũ khí Socket + luck + 01 Option EX + 01 Option Socket
3 Vũ khí Socket + luck + 01 Option EX
4 300.000 Vpoint2. Phú Hộ Tháng 07A Thời Gian :
 • 0h ngày 08/07/2018 đến 24h ngày 15/07/2018
B Nội Dung - Quy Định :
 • Sự kiện đua top nạp thẻ sẽ được mở tại GEMINI trong thời gian trên
 • Kết thúc sẽ có 3 chiến binh đạt gcoin nạp vào GEMINI nhiều nhất trong thời gian sự kiện
 • Top xét theo hạng mục
C Lưu Ý :
 • Giải tùy chọn chủng tộc
 • Hỗ trợ nạp chuyển khoản vào game muộn nhất không quá 21h ngày kết thúc top
 • Chuyển khoản ( 10% ) để đạt nhiều lợi ích nhất
 • hỗ trợ nạp tiền chuyển khoản liên hệ : ZALO hoặc hotline : 0912.092.685 !
D Phần Thưởng :


Top Nạp Thẻ
Hạng mục
>1.500.000
<5.000.000
Hạng mục
>5.000.000
<10.000.000
Hạng mục
>10.000.000
1
Wing SS8 + Luck + 2 Option tự chọn
1 Vũ khí socket + Luck + 2 Option tự chọn
05 Slot socket vào Item

Wing ss8 + Luck + 2 Option tự chọn + 13
Sét Item socket 04 option
1 Vũ khí Socket + Luck + 2 Option tự chọn +13
5 Slot nâng Item lên +13
- Wing SS8 + Luck + 3 Option tự chọn + 15
- 5 Slot nâng Item lên +15
- Vũ khí Socket + Luck + 3 Option tự chọn + 5 socket
- Sét Item socket 4 Option + 13
2 Wing SS8 + 1 Option tự chọn
04 Slot Socket vào Item
1 vũ khí 380 + full Option
Wing SS8 + luck + 1 Option tự chọn
Sét Item socket 02 option
4 Slot nâng Item lên +13
- Wing SS8 + 2 Option tự chọn
- 4 Slot nâng Item lên +15
- Sét Item socket 03 Option
3 Wing SS8 + Luck + 1 Option tự chọn
03 Slot socket vào Item
Wing ss8 + luck + 1 Option tự chọn
Sét Item socket 01 Option
3 Slot nâng Item lên +13
- Wing SS8 + 2 Option
- 3 Slot nâng Item lên +15
- Set Item socket 02 option
4 02 Slot Socket vào Item 01 vũ khí 380 + 3 option Wing SS8 + 2 Option tự chọnChú ý: Giải thưởng đua top phú hộ tháng có thể tùy chọn Item socket kể cả Item socket của RF.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi tại Diễn ĐànChúc các bạn chơi game vui vẻ !


Ban Điều Quản Trị - MU Mu Việt
Trân Trọng Thông Báo