mình chơi cứ tầm 5p là bị giật lag và disconnect, không biết các bạn có bị thế không, nhận tiện đây mình mong adm bảo trì định kỳ để sv thêm mạnh hơn.