Thân chào các mutizens,

Dưới đây là sự kiện đua top sẽ diễn ra tại GEMINI trong tháng 12/2016 !


1. Đua TOP Reset Tháng 12A Thời Gian :


 • 0h' ngày 01/12/2016 đến 24h ngày 31/12/2016B Nội Dung - Quy Định :


 • Sự kiện đua top reset sẽ được mở tại GEMINI trong thời gian trên
 • Kết thúc sẽ có 3 chiến binh đạt số lần reset cao nhất top tất cả bảng xếp hạng tháng nhận được giải thưởng
 • Top xét theo hạng mục
 • Đổi giới tính xóa dữ liệu top tháng sẽ phải đua top lại từ 0 lần
 • Phải hơn 900 lần Reset mới đủ điều kiện nhận thưởng.C Lưu Ý :


 • Giải trao theo chủng tộc - hỗ trợ top tháng liên hệ yahoo : hotro_muvietnam
 • Sử dụng nhân vật mới đua top sẽ đạt hiệu quả cao nhất
 • Giới hạn reset sẽ được bật
 • Hỗ trợ tân thủ sẽ được bật


D Phần Thưởng :TOP
Phần thưởng (Reset >>900 lần)
1 Vũ Khí Socket + luck + 02 Option EX + 01 Option Socket
2 Vũ khí Socket + luck + 01 Option EX + 01 Option Socket
3 Vũ khí Socket + luck + 01 Option EX
4 300.000 Vpoint
2. Phú Hộ Tháng 12

A Thời Gian :


 • 0h ngày 01/12/2016 đến 24h ngày 05/12/2016


B Nội Dung - Quy Định :


 • Sự kiện đua top nạp thẻ sẽ được mở tại GEMINI trong thời gian trên
 • Kết thúc sẽ có 3 chiến binh đạt gcoin nạp vào GEMINI nhiều nhất trong thời gian sự kiện
 • Top xét theo hạng mục


C Lưu Ý :


 • Giải tùy chọn chủng tộc
 • Hỗ trợ nạp chuyển khoản vào game muộn nhất không quá 21h ngày kết thúc top
 • Nạp thẻ gate ( 5% ) hoặc chuyển khoản ( 10% ) để đạt nhiều lợi ích nhất
 • hỗ trợ nạo tiền chuyển khoản liên hệ yahoo : hotro_muvietnam hoặc hotline : 0912.092.685 !


D Phần Thưởng :


Top Nạp Thẻ
Hạng mục
>1.500.000
<5.000.000
Hạng mục
>5.000.000
<10.000.000
Hạng mục
>10.000.000
1
05 Slot socket vào Item
Sét Item socket 03 option
5 Slot nâng Item lên +13
- Wing 3 + Luck + mnl
- 5 Slot nâng Item lên +15
- Sét Item socket 04 Option
Danh Hiệu : Đại Gia
2 04 Slot Socket vào Item Sét Item socket 02 option
4 Slot nâng Item lên +13
- Wing 3 + mnl
- 4 Slot nâng Item lên +15
- Sét Item socket 03 Option
Danh Hiệu : Đại Gia
3 03 Slot socket vào Item Sét Item socket 01 Option
3 Slot nâng Item lên +13
- Wing 3 + Luck
- 3 Slot nâng Item lên +15
- Set Item socket 02 option
Danh Hiệu : Đại Gia
4 02 Bùa kết hợp Chaos 01 vũ khí 380 + 01 option Cánh cấp 3
Danh Hiệu : Đại Gia

Chú ý: Giải thưởng đua top phú hộ tháng có thể tùy chọn Item socket kể cả Item socket của RF.


Mọi thắc mắc cần giải đáp và hỗ trợ liên hệ yahoo : hotro_muvietnam hoặc hotline : 0912.092.685 !...

MU Việt - Huyền Thoại Tái Sinh.