Thân chào các mutizens,

Dưới đây là sự kiện đua top sẽ diễn ra tại GEMINI trong tháng 07/2016 !


I - Đua Top Reset Tháng


A - Thời Gian :


  • 0h ngày 01/07/2016 đến 24h ngày 31/07/2016


B - Nội Dung - Quy Định :


  • Sự kiện đua top reset sẽ được mở tại GEMINI trong thời gian trên
  • Kết thúc sẽ có 3 chiến binh đạt số lần reset cao nhất top tất cả bảng xếp hạng tháng nhận được giải thưởng
  • Top xét theo hạng mục
  • Đổi giới tính xóa dữ liệu top tháng sẽ phải đua top lại từ 0 lần


C - Lưu Ý :


  • Giải trao theo chủng tộc - hỗ trợ top tháng liên hệ yahoo : hotro_muvietnam
  • Sử dụng nhân vật mới đua top sẽ đạt hiệu quả cao nhất
  • Giới hạn reset sẽ được bật
  • Hỗ trợ tân thủ sẽ được bật
  • Bonus là phần thưởng thêm ( Ví dụ đạt top 1 với 1200 lần reset trong tháng nhận thưởng của hạng mục > 1000 và bonus )


D - Phần Thưởng :

Xếp Hạng Hạng mục reset
> 700 < 1000
Hạng mục reset
> 1000
Bonus reset > 1200
1 1 set item socket + 1 option tùy chọn + 1 option socket + luck 1 set item socket + 2 option tùy chọn + 1 option socket + luck 1 wing 2.5 ( 7 ngày )
2 1 set item 380 + 2 option tùy chọn + luck 1 set item socket + 1 option tùy chọn + 1 option socket + luck 1 wing 2.5 ( 7 ngày )
3 1 set item 380 + 2 option tùy chọn 1 set item 380 + 2 option tùy chọn + luck 1 wing 2.5 ( 7 ngày )


Mọi thắc mắc cần giải đáp và hỗ trợ liên hệ yahoo : hotro_muvietnam hoặc hotline : 0912.092.685 !

MU Việt - Huyền Thoại Tái Sinh.