Tên nhân vật : VONMIA
Máy chủ : Raklion TB
Số lần relife / reset : 0/201
Top mấy trong bảng xếp hạng : 5
Cam kết chấp hành quy định của ban tổ chức.