Chào các ace nhà mình, đây là câu chuyện của iêm và iêm mong muốn bài viết dài ngoằng này sẽ giúp ích được cho HỘICHỊ EM ĐI GIA SƯ

Chắc là sinh viên chúng mình thì phần lớn mọi người đều đi làm...