mình nghĩ nên để Nhân thắng làm MOD về mảng CEO và tổ chức sự kiện. quá hay cho bạn. nhưng hiện tại chỉ còn Gemini là còn trụ vững, những sv khác thành SV ma hết r. trc khi sat nhập TiTan còn được...