bớt ăn càn nói phét đi,giả tạo ít thôi ,ngoan thì gì trả có =))