Chào các bạn !

Hôm nay, BQT đã tiến hành cập nhật phiên bản Anti-hack ICM mới nhất. Đây là một phiên bản sửa chữa lỗi ở phiên bản trước.Các bạn thuộc máy chủ GEMINI vui lòng thoát game để...