Thân chào các mutizens,

Dưới đây là sự kiện đua top sẽ diễn ra tại GEMINI trong tháng 03/2017 !
1. Đua TOP Reset Tháng 02