PDA

View Full Version : Hướng Dẫn - Quan Trọng
  1. [Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm] Ép - Nâng Cấp Dòng Vàng ( + Bảng Tính Năng )
  2. [Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm] Blood Castle - Lâu Đài Máu
  3. [Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm] Nhận GIFT CODE tân thủ Server ATHENA.
  4. [Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm] Nhận GIFT CODE tân thủ Server APOLLO
  5. [Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm] Hướng Dẫn Nhận Quà Nạp Thẻ Đầu Tiên